• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

SA-MP.COM

Hãy giúp tôi Mới

138
766
138
766

Thảo luận Mới

10
41
10
41

Maps/Model Releases Mới

15
56
15
56

Quảng cáo Mới

17
76
17
76