• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Gamemodes/Filterscripts

Trả lời
19
Lượt xem
788
Trả lời
9
Lượt xem
239