• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Tòa án

Khu vực thông báo các tài khoản bị giam giữ vì phạm luật
There are no threads in this forum.