• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Danh hiệu

 1. 1

  [CÚP] - KHỞI ĐỘNG

  Gửi một tin nhắn ở đâu đó trên trang web để nhận được cúp này.
 2. 2

  [CÚP] - THẢ THÍNH

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 5

  [CÚP] - BỨC TỐC

  30 tin nhắn được đăng. Bạn phải thích nó ở đây!
 4. 10

  [CÚP] - KHÔNG THỂ CẢN LẠI

  Bạn đã đăng 100 tin nhắn. Tôi hy vọng điều này!
 5. 10

  [CÚP] - THÍNH CỰC MẠNH

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  [CÚP] - SIÊU THÍNH

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  [CÚP] - ĐĂNG CẤP

  1.000 tin nhắn? Thật sự rất ấn tượng!
 8. 20

  [CÚP] - VUA THÍNH

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  [CÚP] - THÍNH NGÀNH

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.