• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

HÃY GIÚP TÔI (Scripting) Giúp về đổi tọa độ

Co_Rich

Member
2/3/20
18
0
1
Awards
0
Code này em muốn chuyển sang house ở khuc vực TRAF thì đổi thế nào ạ

CMD:getpizza(playerid, params[])
{
if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 21 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 21)
{
if(!GetPVarType(playerid, "Pizza"))
{
if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
{
if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 4.0,-1507.2155,2629.8894,55.8359))
{
if(GetPlayerSkin(playerid) != 155)
{
SendClientMessageEx(playerid, COLOR_YELLOW, "Ban khong mac quan ao Pizza boy khong the lam viec.");
return 1;
}
if(!IsAPizzaCar(GetPlayerVehicleID(playerid)))
{
SendClientMessageEx(playerid, COLOR_YELLOW, "Ban khong chay xe Pizza Stack khong the lam viec.");
return 1;
}
new rand = random(MAX_HOUSES - 1), i;
while(!(HouseInfo[rand][hOwned] && HouseInfo[rand][hExteriorZ] <= 100 && HouseInfo[rand][hExteriorX] > -2802.389648 && HouseInfo[rand][hExteriorX] < -1400.710327 && HouseInfo[rand][hExteriorY] < 2800 && HouseInfo[rand][hExteriorY] > -216.298019)) {
if(++rand >= MAX_HOUSES) {
rand = 0;
}
if (i++ > MAX_HOUSES) return 1;
}
 

Matius_Smith

Well-Known Member
13/11/19
61
6
8
Awards
0
25
Vào game save, thay đổi thông số ở trong mục này
if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 4.0,-1507.2155,2629.8894,55.8359))
-1507.2155,2629.8894,55.8359
 

Co_Rich

Member
2/3/20
18
0
1
Awards
0
Vào game save, thay đổi thông số ở trong mục này
if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 4.0,-1507.2155,2629.8894,55.8359))
-1507.2155,2629.8894,55.8359
cái đó là điểm /laybanh thôi mà , tôi muốn cố định 1 chỗ giao bánh ý
 

Matius_Smith

Well-Known Member
13/11/19
61
6
8
Awards
0
25
1. Tạo #new giaobanh
2. Thay new rand = giaobanh
3. tạo { copy checkpoint vào đây }
 

handas

New Member
6/5/20
2
0
1
Awards
0
Nếu muốn 1 chỗ giao cũng được chỉnh tọa độ phần
new rand = random(MAX_HOUSES - 1), i;
while(!(HouseInfo[rand][hOwned] && HouseInfo[rand][hExteriorZ] <= 100 && HouseInfo[rand][hExteriorX] > -2802.389648 && HouseInfo[rand][hExteriorX] < -1400.710327 && HouseInfo[rand][hExteriorY] < 2800 && HouseInfo[rand][hExteriorY] > -216.298019)) {
theo tọa độ nơi bạn /save nếu muốn giao ở chỗ TRAF thì /save chỗ TRAF rồi /hedit exterior 1 1 vậy đi cho nó random giao 1 nhà đó lun nhưng mà phải xây 5 6 house