• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Gamemodes SHARE GAMEMODE SAMPVN.GA 2018

lehoangnamss

Member
15/11/19
5
2
1
Awards
0
14
GAMEMODE NÀY HIỆN GTABASIC ĐANG SỬ DỤNG!

GAMEMODE NÀY ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG BAO GỒM: TÀI XỈU, BÚNG ĐỒNG XU, TOGLICHSU FAKE RGAME, NPC VIPLOCKER, NPC TOYS, NPC HỖ TRỢ ĐỔI TÊN, GUILD, /LICHSUCAPNHAT

CÓ SKIN RIÊNG CHO FACTION VÀ /TRUYDUOI CHO CẢNH SÁT


KHU AN TOÀN CÓ PICKUP GIÁP VÀ HIỆN RA/VÀO SAFEZONE

ANTI RAPID, ANTI CBUG, ANTI-FLOOD, ANTI NINJA, ANTI ANIMBOT, ANTI TỐC ĐỘ,


CÓ SKIN CUSTOM Ở VIPLOCKER, SKIN CUSTOM DÀNH CHO FACTION LAWS

LIÊN KẾT TẢI: ***Hidden content cannot be quoted.***

LƯU Ý: GAMEMODE NÀY HIỆN MÌNH VẪN ĐANG SỬ DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ LỖI GÌ, DATABASE NÀY SẼ KHÔNG CÓ HOUSE MÌNH LỠ XÓA HOUSE HẾT R =))) NÊN KHÔNG SỬ DỤNG HOUSE NHA CÁC BẠN, VẪN CÓ THỂ TẠO HOUSE, XÓA NHƯNG KHÔNG LƯU ĐƯỢC DỮ LIỆU


Test Lại
 

cksmomq0111

New Member
22/2/20
1
0
1
Awards
0
GAMEMODE NÀY HIỆN GTABASIC ĐANG SỬ DỤNG!

GAMEMODE NÀY ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG BAO GỒM: TÀI XỈU, BÚNG ĐỒNG XU, TOGLICHSU FAKE RGAME, NPC VIPLOCKER, NPC TOYS, NPC HỖ TRỢ ĐỔI TÊN, GUILD, /LICHSUCAPNHAT


CÓ SKIN RIÊNG CHO FACTION VÀ /TRUYDUOI CHO CẢNH SÁT


KHU AN TOÀN CÓ PICKUP GIÁP VÀ HIỆN RA/VÀO SAFEZONE

ANTI RAPID, ANTI CBUG, ANTI-FLOOD, ANTI NINJA, ANTI ANIMBOT, ANTI TỐC ĐỘ,

CÓ SKIN CUSTOM Ở VIPLOCKER, SKIN CUSTOM DÀNH CHO FACTION LAWS


LIÊN KẾT TẢI: [HIDE-REPLY] [/HIDE-REPLY]

LƯU Ý: GAMEMODE NÀY HIỆN MÌNH VẪN ĐANG SỬ DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ LỖI GÌ, DATABASE NÀY SẼ KHÔNG CÓ HOUSE MÌNH LỠ XÓA HOUSE HẾT R =))) NÊN KHÔNG SỬ DỤNG HOUSE NHA CÁC BẠN, VẪN CÓ THỂ TẠO HOUSE, XÓA NHƯNG KHÔNG LƯU ĐƯỢC DỮ LIỆU